Duur en kosten muziektherapie

Duur van de therapie
Een muziektherapie sessie duurt gemiddeld 45 min – 60 min.
Muziektherapie kan wekelijks maar ook om de week plaats vinden.

Om tot een goed gefundeerd behandeltraject te komen zijn gemiddeld 10-12 sessies minimaal noodzakelijk. Daarnaast kan de muziektherapeut ook ingezet worden binnen het multidisciplinair team en een aantal keer verbredend en verdiepend meekijken met een casus.

Tijdens het intake gesprek zullen duidelijke afspraken gemaakt worden over duur en frequentie van de therapie.

Kosten
Intakegesprek is in principe vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Individuele sessie muziektherapie:  €47,50 per sessie
Muziektherapie is vrijgesteld van BTW.

Veel verzekeraars vergoeden kunstzinnige muziektherapie (gedeeltelijk) vanuit het aanvullend pakket. Voor meer informatie over vergoeding, raadpleeg uw polisvoorwaarden. De praktijk is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.

U ontvangt van de praktijk maandelijks een factuur, welke u rechtstreeks aan de praktijk betaalt. Door direct rechtstreeks aan de praktijk te betalen, kunnen kosten voor de therapie zo laag mogelijk gehouden worden. U kunt de factuur daarna declareren bij uw zorgverzekeraar.