Con Moto en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) de  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens en privacy.  Bij Con Moto – muziektherapie op maat staat privacy en zorgvuldige verwerking van persoons- en behandelgegevens voorop.  Con Moto voldoet aan deze onderstaande eisen en werkt altijd vanuit een behandelovereenkomst met de client. De nieuwe regels vanuit de AVG zullen hierin worden meegenomen.

Con Moto informeert u graag over de onderstaande eisen:

Privacyverklaring
Con Moto – muziektherapie op maat werkt met behandelovereenkomsten, hierin staat zorgvuldig vermeld dat enkel voor het behandeltraject de benodigde gegevens zijn en niet onder derden verspreid of zichtbaar zullen zijn.
Factureren:
Als u de behandelingen van muziektherapie declareert aan uw verzekeraar zijn onderstaande gegevens verplicht op de factuur te vermelden:  BSN, geboortedatum, zorgverzekeringnummer, adresgegevens. Bij de intake zullen we hiervoor een behandelovereenkomst tekenen waarbij u, als u de factuur declareert bij uw zorgverzekeraar, toestemming geeft deze gegevens op de factuur te vermelden. Alle persoonsgegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en niet aan derden versterkt zonder toestemming van de client.
NB: Con Moto – muziektherapie op maat heeft een accountant voor het opstellen van de  jaarrekening en de boekhouding, met deze externe partij zal een verwerkingsovereenkomst gesloten worden. 

 

Via deze link treft u de privacy verklaring aan van Con Moto – muziektherapie op maat:Privacyverklaring Con Moto – muziektherapie op maat 2018

Dossiervorming
Om het behandeltraject zo goed mogelijk te laten verlopen is dossiervorming een vereiste. In dit dossier staan naast de zaken die per sessie aan bod komen ook waar nodig voor het traject aanvullende medische en psychologische-soicale gegevens. Het gehele traject zal worden bijgehouden in een afgesloten (digitaal) dossier. Tijdens de intake geeft uw via het tekenen van de behandelovereenkomst toestemming dat de praktijk voor uw traject deze gegevens in een dossier mag bewaren Dit dossier is beveiligd met een wachtwoord  en enkel de praktijkvoerder heeft toegang tot deze gegevens. Client dossiers moeten minimaal 15 jaar wettelijk bewaard blijven.

Bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
Vanuit de nieuwe Europese wetgeving is het voor zorgverleners verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Con Moto werkt op dit moment aan het opzetten van dit register en zal uiteraard aan deze eis  gaan voldoen.

Wilt u meer informatie over de wet AVG : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving